New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

[ Bu Meydan Herkes için Kuruldu! ]

Meydan, siyasetin etnik, dini ve kültürel kimlik eksenli çeşitliliği, güç odaklı sığ bir rekabete çekerek ürettiği kutuplaştırıcı etkiyi, ele aldığı meselelerin sınırları içerisinde derinleşerek kırabilen bir ortak sivil toplum zemini olabilmek için var.

Meydan, yurttaşların kanaatlerinin ve kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarının oluşumunda, sözüne itibar edilen bir sivil toplum dünyasını oluşturabilmek için var.

Meydan, Türkiye sivil toplumunun kutuplaşmaya verdiği katkı ile yüzleşmesini sağlayacak, diğerinden daha fazla hak iddia etmeden ve diğerini kendine benzetmeye çalışmadan konuşabileceği, demokratik bir müzakere ortamını var edebilmek için var.

Meydan, Türkiye sivil toplumunun, kendine benzemeyenle işbirliği yapabilmesinin olanaklarını ortaya çıkartabilmek; yeni bir diyalog, müzakere ve işbirliği modelini hayata geçirebilmek için var.

Meydan, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal ve çevresel sorunları sahiplenme, keşfetme, tanımlama, gündeme taşıma, bilgi ve çözüm üretme becerilerini paylaşabilmek için var.

Meydan, sivil toplumda farklı kimlik ve meselelere sahip çıkanların birlikte sahip olduğu ortak bir zeminde, münazara yerine müzakereyi geçiren bir muhabbet alanı kurabilmek için var.

Meydan, sivil toplum kuruluşları olarak, Türkiye’nin meselelerinin keşfetmek, gündeme taşımak, çözüme dair seçenekler üzerine konuşmak, dinlemek, bildiğini anlatmak, öğrendiğini anlamak ve biriktirebilmek için var.

Meydan, sözü olmayanın sözünü keşfetmesi, olanın söylemesini sağlayabilmek için var.

Bu Meydan herkes için kuruldu. Meydan’da herkese yer var!

[ Program ]

09:30 - 10:00

Kayıt

10:00 - 10:15

Giriş

10:15 - 11:15

Tanışma

11:15 - 11:30

Ara

11.30 - 13.00

Ana Oturum / Deneyimler

13:00 - 14:15

Öğle Yemeği

14:15 - 15:45

Açık Meydan

Açık meydan oturumunu farklı tematik alanlarda mültecilik konusunda yapılan çalışmaların tartışıldığı, bu alanda öne çıkan ve geliştirilmeye açık temaların tartışıldığı eş zamanlı oturumlar olarak tasarladık.

15:45 - 16:00

Ara

16:00 - 16:30

Kapanış

[ Meydan'a Çağıranlar ]